درباره

جهانی بدون بیماری

داشتن یک صنعت بهداشتی که از بیمار بودن مردم سود می کند، شکلی از سوء استفاده را به وجود آورده است و بخش قابل ملاحظه ای از جامعه را گرفتار سطحی ازاعتیاد و وابستگی کرده است.

سلامت جسمانی و روانی جامعه مهمترین دغدغه پردیسم است.

همگان می باید از بهترین امکانات درمانی قابل دسترس رایگان بهرمند باشند. هر زندگی به اندازه دیگری ارزشمند است.

تمام کسانی که به دنبال پژوهشهای علمی هستند آنرا به عنوان یک سرگرمی دنبال خواهند کرد نه شغل. آنها از اشتیاق خود و یا تمایل به مشارکت با بشریت و بهینه سازی جامعه بشریت انگیزه می گیرند. دانشمندان و بلکه هنرمندان و همه کسانی که برای سلامت، رفاه و شادی مردم مشارکت می کنند، به خاطر دستآوردهای خود تصدیق خواهند شد و به عنوان قهرمانان زمان ما شناخته خواهند شد.

دانشمندان در تمامی حوزه ها و به ویژه پزشکی تمام منابع و آموزش های مقتضی را دریافت خواهند کرد. آخرین اکتشافات دارویی و درمانی رایگان در دسترس همگان قرار خواهند گرفت.
تحقیقات در زمینه سلولهای بنیادین که بازسازی بافتها و اندامهای آسیب دیده را وعده داده است، قویاً توصیه خواهد شد.
هنگامی که موفقیت حاصل شد، تمامی جراحتها، خواه از طریق بیماری به وجود آمده باشند، خواه به صورت ژنتیکی و یا تصادفی، می توانند اصلاح و یا پیشگیری شوند.
پیری می تواند متوقف و یا معکوس شود.
و هنگامی که ما بتوانیم به طریق علمی به مرگ غلبه کنیم، پردیسم می تواند به خوبی به مقصد نهایی خود برسد: خلق بهشتی حقیقی بر روی زمین.جهانی بدون کار
جهانی بدون پول
جهانی بدون حکومت
پایدری جهانی
جهانی بدون بیماری
بهشت دنیایی

News Articles

  • July 18, 2012
    Test

اخبار در سال 2018

د سچپجشی
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31