Paradism

درباره

جهانی بدون کار


چرا درخواست بیشتر داشته باشیم وقتی که چیزی که درواقع خواستار آنیم زمان، آزادی و خوشی بیشتر است؟
بیشتر کارهایی که انسانها انجام می دهند و به زودی تمام آنها می توانند بسیار سریعتر و با هزینه ای به مراتب کمتر توسط ماشینها و روباتها انجام شوند. همین حالا هم روباتها اتومبیلها را در سطح جهان با اندک زحمت انسانی تولید می کنند و این می تواند به زودی کاملاً خودکار شود.

یک انسان نباید مجبور به انجام کاری شود که ماشین قادر به انجام آن است

همین در مورد غذا هم صدق می کند. سبزیجاتی که در مزارع تولید شده اند توسط روباتها برداشت خواهند شد، توسط فن آوری که همین حالا هم وجود دارد. سپس کامیونهای روباتیک می توانند محصول را به دست مشتریانی که قادرند چیزی را که می خواهند آنلاین تهیه کنند، خواهند رساند.
تمام خدمات در حال خودکار شدن هستند. دستگاههای خودپرداز، خریدهای آنلاین، خدمات تلفنی تنها نمونه های کوچکی هستند. حتی روبات ها جراحی در حال حاضردقیق تر از جراحان انسانی کار می کنند.

مردم مشاغل بیشتر نمی خواهند، آزادی بیشتر می خواهند

فنآوری در یک نرخ نمایی رشد می کند. به شکلی بی نظیر، دقیقه ای که قدرت رایانه و هوش مصنوعی آن از قابلیت مغز یک انسان پیشی خواهد گرفت، در این دهه آتی پیشبینی شده است. این موضوع در جامعه بشری که ماشینهایی را شاهد خواهد بود که تمام تکالیف لازمه را به خاطر کارایی بالا و چه بسا پیشرفتهای علمی، تکنولوژیکی و حتی فلسفی را به عهده خواهد گرفت، گسست وجهش عظیمی را ایجاد خواهد کرد. مردمی که خدمات ماشینهایی را دریافت خواهند کرد که از خودشان باهوشترند ولی طوری طراحی شده اند که کاملاً در خدمت اربابان خود باشند.
همگان نیازهای خود را به کامپیوترهای غول آسایی ابراز خواهند کرد که طوری منابع سیاره ای را مدیریت و بر تولید و توزیع آنها نظارت خواهند کرد که برآورده کردن آن نیازها را به حداکثر ممکن برسانند.
چه ما موافق باشیم و یا مخالف این هیچ دخالتی در شگفتی تکنولوژیکی و تسخیر ما توسط ماشینهای هوشمند ندارد. توقف آن غیر ممکن است. مانند متوقف کردن صنعت چاپ، برق و یا اینترنت می ماند. هیچ راه برگشتی وجود ندارد.

ماشینهای هوشمند انقلاب را به پیش می برند

پردیسم به بهترین نحو ممکن بشریت رابرای تحولاتی که در حال هستی بخشیدن به جامعه ای بدون شغل هستند، آماده می کند. مابقی طیفهای سیاسی مدام درحال وعده دادن مشاغل بیشترند و این تنها اصطکاک و هرج و مرج بیشتری در مسیر به خطر انداختن بقای ما تولید می کند. آنها به ما چشم اندازی تاریک و دلگیر از آینده می دهند در حالیکه در واقع این آینده بسیار با شکوه خواهد بود. اجازه ندهید که فریب بخورید. فردا تنها مشاغلی که ما تولید خواهیم کرد برای ماشینها خواهد بود. این چیز بسیار خوبی ست.

مشاغل را به ماشینها بدهید و انسانها را آزاد کنید
جهانی بدون کار
جهانی بدون پول
جهانی بدون حکومت
پایدری جهانی
جهانی بدون بیماری
بهشت دنیایی