Paradism

پردیسم چیست؟

پردیسم یک نظام سیاسی شبیه به کمونیسم است اما بدون "قشرکارگر". دریک سیستم پردیست روبوت ها، نانوروبوت ها و کامپیوترها جای قشر کارگر و کار اجباری را می گیرند.

پردیسم بر فن آوری های جدید، مانند فن آوری روبوتیک، مهندسی ژنتیک و نانو استوار است.

تمام تولیدات، ابزار، خدمات و منابعی که می توانند بدون درگیر شدن حتی یک انسان کارآمد باشند، می توانند ملی شوند.

ملی کردن تولیدات، خدمات و ابزارآلاتی که توسط روبوتها فراهم شده اند از آنجایی که این فراورده ها، خدمات و ابزار می توانند رایگان باشند، پول را به سمت منسوخ شدن حواله می کند.

کمونیسم به دلیل یک قشر کارگری که ایجاد ناکارآمدی می کرد شکست خورد. جماعت بدون محرک سود مالی، هیچ انگیزه ای برای کار سخت و طرح راه حل های خلاقانه نداشتند. تولید خودکار، از آنجا که کامپیوتر ها و روبوت ها می توانند برای ۱۰۰ درصد بازدهی برنامه ریزی شوند این مشکل را برطرف می کند. علاوه بر این، از آنجایی که آنها به استراحت، خواب یا تعطیلی نیاز ندارند می توانند مولد تر و فعال تر از انسان ها باشند.

ملی سازی پردیست، به استثناء خانه فامیلی شامل زمین و مسکن می شود.

در یک سیستم پردیست، سیاستمداران منتخب تنها به خاطر علاقه و سرسپردگی به بشریت کار می کنند آنها هیچگونه مزیت مالی و یا قدرتی ندارند.

پردیسم در ابتدا باید به صورت دمکراتیک، توسط مردمی که مزیت جهانی بدون پول را درک می کنند، پذیرفته شود؛ جهانی که در آن همه چیز به طور رایگان برای هر شخص مهیاست. برای مثال، همین حالا هم روبوتها، با دخالت انسانی بسیار اندک، اتومبیلها را تولید می کنند، و حتی همین دخالت اندک هم به زودی به طور کامل توسط روبوتها جایگزین خواهد شد.

همین در مورد تغذیه صدق می کند. سبزیجاتی که در مزارع تولید می شوند توسط روبوتها برداشت خواهند شد، با تکنولوژی که همین الآن هم وجود دارد. کامیونهای روبوتیک آنوقت می توانند محصولات را مستقیماً به دست مصرف کنندگانی که به صورت آنلاین چیزی را که می خواهند انتخاب می کنند، برسانند.

خدمات هم دقیقاً به همین شیوه ارائه خواهند شد. برای مثال روبوتهای جراح همین حالا هم کارها را دقیقتر از جراحان انسان انجام می دهند.

روبوتها می توانند همه کارهاییکه انسان قادر به انجام آن است را بهتر از او انجام دهند.

بنابراین، انسان ها می توانند به جای کار کردن فقط به خاطر پول، بگذارند همه کارها توسط روبوتها انجام شوند و زندگی خود را صرف کارهایی بکنند که علاقه دارند - مثل خلقت، پژوهش و تحقیق، دنبال کردن هنرها، و یا مراقبه و دستیابی به توسعه فردی. تحت این شرایط، جهان در نهایت به سطحی از بهشت دست می یابد. به این دلیل این سیستم پردیسم خوانده می شود.

سیستم پردیست در حال حاضر در سیاره الوهیم برقرار است و برای بشریت تنها در گام بعدی امکانپذیر است. این فرایندی ست که به جهانی سازی (ملی سازی در یک مقیاس جهانی) منجر خواهد شد. ملی سازی در فرایند پردیست به طور طبیعی منجر به یک دولت جهانی خواهد شد، که تحت آن جهانی سازی منابع دنیا، موضوع عدالتی فراگیر برای تمام بشریت است.

من امیدوارم که بسیاری از مردم بخواهند احزاب سیاسی پردیست در سراسر این سیاره به راه اندازند و این ایده را ترویج دهند. پردیسم در هر صورت به زودی از راه خواهد رسید. اما از آنجایی که می تواند درد و رنج مضاعف بشر را که در غیر این صورت از سقوط هولناک و ویرانگر اقتصاد که نا گزیر منتج می شود، دفع کند، وقتی که تمام سیستمهای اقتصادی و مالی که در حال حاضر مورد استفاده اند شکست بخورند، هرچه زودتر بهتر.

رائل، بنیانگذار حرکت جهانی رائلیان